Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

GAČR – Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu: Standardní projekty

shutterstock_155843549.jpg
Share Button

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu projektů v rámci skupiny Standardní projekty. Jedná se o projekty základního výzkumu a mohou se do ní zapojit uchazeči z oblasti technických věd, věd o neživé přírodě, lékařských a biologických věd, společenských a humanitních věd a zemědělsko a biologicko – enviromentálních věd. Doba řešení grantového projektu je 2 nebo 3 kalendářní roky. Grant je možné získat na osobní náklady, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a ostatní provozní náklady.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 8. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem, která se uchází o poskytnutí účelové podpory podáním návrhu projektu. Účast uchazečů se sídlem mimo Českou republiku se řídí ustanovením § 18 odst. 11 zákona č. 130/2002 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Technické vědy;
 • Vědy o neživé přírodě;
 • Lékařské a biologické vědy;
 • Společenské a humanitní vědy;
 • Zemědělské a biologicko – enviromentální vědy.

Forma a výše podpory:

 • Grant, jehož výše není upřesněna.

Specifika a omezení:

 • Způsobilými jsou pouze takové náklady či výdaje, které jsou definovány ustanovením § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 130/2002 Sb., které jsou upřesněny v zadávací dokumentaci.
 • Při přijímání a hodnocení návrhů projektů se postupuje podle ustanovení § 21 odst. 1 až 9 zákona č. 130/2002 Sb.
 • Návrh projektu nelze po skončení soutěžní lhůty nijak měnit ani doplňovat.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>