Přeskočit na obsah

GAČR — Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu: Standardní projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu projektů v rámci skupiny Standardní projekty. Grantovým projektem v rámci Standardních projektů se rozumí projekt v základním výzkumu, ve kterém uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení, a to ve vědních oborech vymezených Statutem Grantové agentury České republiky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 07. 04. 2022, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem, která se uchází o poskytnutí účelové podpory podáním návrhu projektu. Účast uchazečů se sídlem mimo Českou republiku se řídí ustanovením § 18 odst. 11 zákona č. 130/2002 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Technické vědy;
 • Vědy o neživé přírodě;
 • Lékařské a biologické vědy;
 • Společenské a humanitní vědy;
 • Zemědělské a biologicko — enviromentální vědy.

Forma a výše podpory:

 • Schválená účelová podpora na jednotlivé roky: 
  • 2023:850 000 000 Kč.
   2024:850 000 000 Kč.
   2025:850 000 000 Kč.
 • Míra podpory poskytovatele vyjadřuje podíl veřejné podpory, poskytované poskytovatelem, na celkových uznaných nákladech. Nejvyšší povolená míra podpory je v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a Nařízením 100 % uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Do veřejné soutěže (VS) je možné podávat návrhy pouze za podmínek definovaných zákonem č. 130/2002 Sb. a zadávací dokumentací pro standardní projekty na rok 2023. Uchazeč může z VS kdykoliv odstoupit tím, že tuto skutečnost oznámí poskytovateli způsobem stejným, jako se podává návrh projektu. Poskytovatel může VS zrušit za podmínek definovaných zákonem č. 130/2002 Sb. Jakékoliv porušení nebo nedodržení podmínek definovaných zadávací dokumentací pro standardní projekty na rok 2023 je důvodem k vyřazení návrhu grantového projektu z VS podle zákona č. 130/2002 Sb. Podání návrhu projektu, který již získal účelovou podporu podle zákona č. 130/2002 Sb. nebo který je v daném kalendářním roce podán duplicitně nebo vícenásobně do VS poskytovatele, je důvodem k vyřazení návrhu grantového projektu z VS.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru