Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Veřejná zakázka

Share Button

Veřejná zakázka – zakázka hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí. Podpora projektu ze státního rozpočtu (spolufinancování) není považována za platbu veřejné zakázky. Jedná se o nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby veřejným subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s penězi nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství. Je to tedy úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací, kde jednou ze stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel. Zadávání veřejných zakázek se přísně řídí zákonem o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka musí být podle tohoto zákona realizována na základě písemné smlouvy.

Důvodem k zadání veřejné zakázky je veřejná potřeba či veřejný zájem na pořízení předmětu, služby či vyplnění úkolu, jež je jejím cílem. Nejčastějšími podobami veřejných zakázek jsou stavební práce silnic, mostů, budov nebo vodovodních a kanalizačních sítí, služeb různého druhu (např. právní služby nebo likvidace komunálního odpadu), veřejné osvětlení, nákup zbraní, IT sítě, dříve i telekomunikační sítě, dopravní služby atp.

Podle předmětu dělíme veřejné zakázky:

  • veřejné zakázky na služby
  • veřejné zakázky na dodávky
  • veřejné zakázky na stavební práce

Podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky dělíme na:

  • nadlimitní veřejné zakázky
  • podlimitní veřejné zakázky
  • veřejné zakázky malého rozsahu.
  • Zadávání veřejných zakázek se přísně řídí zákonem č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách

Více informací naleznete v sekci výběrová řízení.

« Zpátky do slovníčku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>