Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Způsobilé výdaje (uznatelné náklady)

Share Button

Výdaje spojené přímo s realizací projektu, které mohou být hrazeny z finančních prostředků strukturálních fondů EU. Tyto výdaje musejí být v souladu s českou a evropskou legislativou a s operačními programy včetně navazujících dokumentů (příruček pro žadatele a příjemce). Výdaje musejí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým, tzn. být přiměřené. Způsobilé výdaje jsou také v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musejí být doložitelné potvrzenými účetními doklady. Zároveň musí platit obecné časové hledisko způsobilosti.

« Zpátky do slovníčku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>