Přeskočit na obsah

Grant na projekt z programu MAS svatého Jana z Nepomuku STARTÉR 2022

Dotace na podporu projektů mladých, které si sami navrhnou a které mají pozitivní dopad na své okolí (přispějí k řešení místních problémů a potřeb, obohatí komunitní život v obci, podpoří rozvoj kultury a volnočasových aktivit, budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, dobrovolnictví, vzdělávání, spolupráci apod.).

Příjem žádostí:

 • Příjem projektů do 31. 8. 2022.

Příjemci podpory:

 • Skupiny mladých ve věku 15 — 26 let, kteří dokážou sestavit projektový tým minimálně o třech členech,
 • jeden z členů týmu starší 18 let musí být stanoven jako zástupce týmu, který bude podepisovat smlouvu a bude formálním příjemcem grantu. V případě, že v týmu ani jeden člen nedosahuje věku 18 let, najde si tým garanta, který bude plnit funkci zástupce týmu,
 • žadateli jsou neformální projektové týmy mladých, ty mohou spolupracovat s formálními organizacemi. Formální organizace nesmí využívat grantový program pro získání podpory na vlastní činnost,
 • mladí, kteří žijí, studují, pracují, či jsou jinak aktivní a budou realizovat svůj projekt na území působnosti MAS svatého Jana z Nepomuku (Realizace projektu mimo vymezené území není povoleno!).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cíl programu:
  • podporovat projekty mladých, které si sami navrhnou a které mají pozitivní dopad na své okolí (přispějí k řešení místních problémů a potřeb, obohatí komunitní život v obci, podpoří rozvoj kultury a volnočasových aktivit, budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, dobrovolnictví, vzdělávání, spolupráci apod.),
  • podporovat nové aktivity realizované mladými.

Forma a výše podpory:

 • Podporovány budou pouze neinvestiční, tzv. měkké projekty (například pořádání akcí, realizace aktivit),
 • předpokládaná výše grantu pro rok 2022 je 10 000 Kč/projekt, komise MAS může ve zvláštních případech rozhodnout o navýšení přiznané podpory,
 • součástí výdajů projektu může být i pořízení vybavení nutného pro realizaci projektu, z poskytnuté podpory, k tomuto účelu může být využito maximálně 75 %.

Specifika a omezení:

 • Území je vymezeno obcemi: Borovno, Čížkov, Čmelíny, Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Louňová, Měcholupy, Mileč, Milínov, Míšov, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, Nové Mitrovice, Polánka, Prádlo, Sedliště, Spálené Poříčí, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy.
 • Jeden projektový tým může přihlásit pouze jeden projekt, přičemž členové jednoho projektového týmu nemohou být zároveň členy jiného projektového týmu

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru