Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

shutterstock_153986684.jpg
Share Button

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpořit projekty, které povedou ke zlepšení životního prostředí hlavního města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předložit od 30. 12. 2019 do 15. 1. 2020.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky.
 • Právnická osoba působící na území České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • I. Oblast veřejné zeleně.
 • II. Oblast zelené učebny.
 • III. Oblast ochrany přírody.
 • IV. Ekologická výchova.
 • V. Specifické projekty.
 • VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy.
 • VII. Adaptace na klimatickou změnu.

Forma a výše podpory:

 • Rada hl. m. Prahy vyhlašuje grantové řízení podle grantového schématu. Na základě doporučení Grantové komise o udělení grantů rozhoduje do 2  mil. Kč Rada hl. m. Prahy a nad 2  mil. Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Rozhodnutí Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy je konečné.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 45 000 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 100 % rozpočtových nákladů (výdajů) Programu u jednotlivé Žádosti.
 • U jednotlivé Žádosti může být maximální požadovaná výše:
 • Dotace u tematické oblasti I. – V. a VII. 450 000 Kč.
 • u tematické oblasti VI. 900 000 Kč, 
 • u tematické oblasti VII.  600 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O grant nemohou žádat organizační složky státu, územní samosprávné celky.
 • Nejsou podporovány projekty zaměřené pouze na provoz útulků pro domestikovaná ani volně žijící zvířata.
 • Jednotliví žadatelé mohou v rámci grantového programu, týkajícího se zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2020 podat maximálně čtyři různé žádosti o grant.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>