Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Harmonogram výzev Zaměstnanost pro rok 2015

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Zaměstnanost jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na další profesní vzdělávání zaměstnanců, vybudování a provoz zařízení péče o děti, aktivity směřující k sociálnímu začleňování a mnoho dalšího.

Příjem žádostí:

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

 • Investiční priorita 1.2: Rovnost žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života
  • Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů - předpoklad vyhlášení první výzvy v červenci 2015.
  • Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních školách) budou podpořeny jednak v hl. m. Praze a mimo hl. m. Prahu - předpoklad vyhlášení první výzvy v srpnu 2015.
  • Implementace strategie pro rovnost žen a mužů (16 ministerstev + Praha) - předpoklad vyhlášení první výzvy v srpnu 2015.
  • Implementace strategie pro rovnost žen a mužů na krajích - předpoklad vyhlášení první výzvy v září 2015.
  • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na vybudování a provoz se budou týkat jednak hl. m. Prahy a také území mimo hl. m. Prahu - předpoklad vyhlášení první výzvy v říjnu 2015.

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou

 • Investiční priorita 2.1: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast na zlepšení zaměstnanosti
  • Průběžná výzva pro kraje, hl. město Praha – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb – předpoklad vyhlášení výzvy v červnu 2015.
  • Podpora sociálního podnikání - předpoklad vyhlášení výzvy v srpnu 2015.
  • Sociální podnikání – projekt Ministerstva práce a sociálních věcí - předpoklad vyhlášení výzvy v srpnu 2015.
  • Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – předpoklad vyhlášení výzvy v září 2015.
  • Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám - předpoklad vyhlášení výzvy v září 2015, druhé kolo v prosinci 2015.
 • Investiční priorita 2.2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
  • Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje a hl. m. Prahu) - předpoklad vyhlášení výzvy v červnu 2015.
  • Systémové projekty realizované Ministerstvem práce a sociálních věci a Úřadem práce ČR - předpoklad vyhlášení výzvy v srpnu 2015.
  • Výzva zaměřená na poskytování služeb – procesy ve službě ve vazbě na kvalitu (zvyšování kvality služeb) a efektivitu, včetně profesního rozvoje zaměstnanců (vzdělávání), a na posílení výkonu sociální práce ve službách, včetně vzdělávání soc. pracovníků - předpoklad vyhlášení výzvy v září 2015.
  • Ostatní ministerstva (systémové projekty) – předpoklad vyhlášení výzvy v září 2015.
  • Úřad vlády ČR (systémové projekty) - předpoklad vyhlášení výzvy v září 2015.
  • Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci - předpoklad vyhlášení výzvy v říjnu 2015.
  • Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí - předpoklad vyhlášení výzvy v říjnu 2015.
  • Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové) - předpoklad vyhlášení výzvy v říjnu 2015.
  • Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žena mužů a rovných příležitostí - předpoklad vyhlášení výzvy v říjnu 2015.

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

 • Investiční priorita 3.1 Zvýšení efektivity sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech Operačního programu zaměstnanost
  • Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech Operačního programu zaměstnanost - předpoklad vyhlášení prvních výzev v srpnu 2015.
  • Sociální inovace v oblasti soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce - předpoklad vyhlášení prvních výzev v září 2015.
  • Posilování kapacit NNO dobrovolníky z firem, zkušenostmi ze zahraničí či z ostatních NNO (mezinárodní spolupráce) - předpoklad vyhlášení prvních výzev v září 2015.
  • Mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování, mobilita – předpoklad vyhlášení prvních výzev v říjnu 2015.

 Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor 35, Úřad práce ČR, Fond dalšího vzdělávání.
 • Úřad práce ČR – krajská pracoviště, předpoklad vyhlášení prvních výzev v květnu 2015.
 • Poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí.
 • Poskytovatelé sociálních služeb, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace.
 • Podniky, sociální partneři.
 • Zaměstnavatelé, neziskové organizace, územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby, vysoké školy.
 • Organizační složky státu.
 • Kraje a hlavní město Praha.
 • Obchodní společnosti, OSVČ.
 • Subjekty realizující projekty v rámci schválených komunitně vedených strategií místního rozvoje – MAS, nestátní neziskové organizace, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, poskytovatelé služeb a další.

Typy podporovaných projektů:

 • Dle specifikace v jednotlivých programech.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory závisí na konkrétním programu a velikosti podniku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. Podrobnější informace naleznete v aplikaci Dotační manager.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>