Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Integrovaný regionální operační program se zaměřuje především na projekty podporující vybrané silnice II. a III. třídy, rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu, podporu kultury, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách, podporu nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí. Níže přinášíme detailní informace k jednotlivým prioritním osám.

Všechny novinky >

Kontakt

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...