Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Tato prioritní osa cílí na zvýšení konkurenceschopnosti regionů, dosahované zlepšením dostupnosti center ekonomického rozvoje a propojením hlavních dopravních os, zkvalitněním infrastruktury, rozvojem alternativních a šetrných dopravních systémů a zvýšením bezpečnosti regionů při akcentu na principy udržitelného rozvoje.

Specifické cíle:

1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Kdo může žádat o dotaci:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Obce a dobrovolné svazky obcí.
 • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR a subjekty zajišťující dopravní obslužnost.
 • MV – Generální ředitelství HZS ČR.
 • HZS krajů.
 • Záchranný útvar HZS ČR.
 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany.
 • Jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).
 • Policejní prezidium ČR.
 • Krajská ředitelství Policie ČR.
 • Kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů.
 • Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.
 • Státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvyVšechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...