Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 je zaměřena na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Cílem intervencí v této oblasti je odstraňování sociálních disparit a zajištění lepšího přístupu k veřejným službám ve městech i na venkově. Přínosem pro kvalitu životního prostředí budou opatření zaměřená na energetickou účinnost v oblasti bydlení. Specifické cíle 2.1, 2.2, a 2.3 jsou komplementární s podporami ESF z Operačního programu Zaměstnanost a specifický cíl 2.4 s podporou ESF z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání.

Specifické cíle:

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Kdo může žádat o dotaci:

 • Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi nedobrovolnými svazky obcí.
 • Církve a církevní organizace.
 • Osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky.
 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.
 • Zařízení péče o děti do 3 let.
 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR a subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.
 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, školy a školská zařízení a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit kraje.
 • Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvyVšechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...