Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Prioritní osa 3 je zaměřená na zajištění dobré správy území a zefektivnění činnosti institucí VS (veřejné správy). Cílem podpory je zefektivnit výkon VS prostřednictvím tvorby a využití strategických dokumentů, zaměřených na podporu územního rozvoje, podporovat komplexní přístupy k jeho řešení, zvýšit kvalitu, rychlost a transparentnost rozhodování o území.

Specifické cíle:

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Kdo může žádat o dotaci:

  • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.
  • Nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, organizace zřizované nebo zakládané církvemi a náboženskými společnostmi.
  • Fyzické osoby podnikající.

Kdy můžete žádat o dotaci:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvyVšechny aktuální výzvy >

Kontakt

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...