Přeskočit na obsah

Interreg V‑A Česká republika-Polsko – Prioritní osa 4 — Budovaní vzájemné důvěry

Dotaci na posílení a prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 12. 1. 2023.
  Datum ukončení příjmu projektových záměrů 17. 1. 2024.
  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:
  • 1. kolo 3. 5. 2023.
  • 2. kolo 18. 10. 2023.
  • 3. kolo 28. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.
 • Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení .
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Vzdělávací instituce včetně vysokých škol.
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci.
 • Církve a náboženské spolky.
 • Sociální družstva.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora spolupráce institucí. 
  • Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření předpokladů a zvyšování ochoty institucí přeshraničně spolupracovat. Financovány mohou být následující aktivity:
  • síťování institucí,
  • jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka),
  • sdílení dobré praxe,
  • výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací.
 • Projekty typu people to people. 
  • Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských a kulturních projektů. Jde o aktivity, které zvyšují úroveň vzájemného poznání a porozumění, budují důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispívají k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu.

Forma a výše podpory:

 • Poměr financování podpory z EFRR max. 80 %.
 • Podíl ostatního spolufinancování min. 20 %.
 • Maximální a minimální výše podpory z EFRR:
 • Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 60 000 EUR pro neinvestiční projekty.
 • Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 80 000 EUR pro investiční projekty.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 9. 2029 (bez možnosti prodloužení).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru