Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

obrazek opzp
Share Button

Dotační program na podporu spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území. Cílem výzvy je ochrana biodiverzity celého hraničního území. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 14. 9. 2018.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace; územní samospráva a její organizační složky; stát a organizační složky státu; organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí; zájmové sdružení právnických osob; Evropské seskupení územní spolupráce.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivity na zpracování podkladů a dokumentů pro efektivnější výkon starostlivosti o přeshraniční přírodní hodnotné území.
 • Realizace společných opatření směřujících k zlepšení stavu druhů a biotopů prioritního zájmu.
 • Realizace společných opatření na předcházení zhoršování stavu druhů a biotopů v přeshraničním území.
 • Budování ekostabilizačních prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury.
 • Tvorba a realizace společných přeshraničních plánů řízení přírodně hodnotných území, jejich vybraných částí a okolního území (včetně  chráněných území).
 • Společné výzkumné činnosti podporující zlepšení přeshraniční starostlivosti a ochrany o přírodně významné území (vybrané biotopy, druhy).
 • Monitorování a vyhodnocování stavu a vývoje biotopů a druhů, výměna vzájemných informací, údajů a poznatků.
 • Společné činnosti na prevenci a odstraňování důsledků eroze půdy, kultivace půdy.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 4 000 000 EUR.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 000 EUR.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 600 000 EUR.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 5 % – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci je povinen:
  • vybrat si pouze z daného seznamu aktivit uvedených Řídícím orgánem;
  • před předložením žádosti o dotaci vypracovat a předložit Žádost o aktivaci konta ve veřejné části ITMS2014+;
  • prokázat, že projekt nebude mít nepříznivý vliv na území soustavy NATURA 2000.
 • Maximální doba uskutečnění projektu je stanovena na 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>