Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

university-105709__340
Share Button

Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Oprávněným územím, v kterém je možné realizovat projekty jsou oblasti slovensko-českého pohraničí na úrovni NUTS III. V České republice jde o území: Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 01. 2019.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace; územní samospráva a její organizační složky; stát a organizační složky státu; organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí; zájmové sdružení právnických osob; Evropské seskupení územní spolupráce, veřejné základní, střední a vysoké školy, soukromé základní a střední školy u kterých souhrn příspěvků z veřejných zdrojů přesahuje 50 % celkových příjmů školy, komory.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávaní pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce.
 • Příprava a vykonávání společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu činí 6 987 144 EUR.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 5 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Oprávněným územím, ve kterém je možné realizovat projekty jsou oblasti: Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>