Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

IROP Výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

Share Button

Účelem dotace je zajistit dostatečnou kapacitu kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je  prokazatelný nedostatek těchto kapacit. O dotaci mohou žádat subjekty podílející se na realizaci aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti. Celková alokace na tuto výzvu činí 1 719 875 593 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat do 22. 04. 2016 do 14.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Aktivity této výzvy jsou směřovány do správních obvodů obcí s rozšířenou působností s výskytem sociálně vyloučené lokality.
 • O dotace mohou žádat zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Hlavní podporované aktivity (min. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu): stavby a stavební práce s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí; rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti; nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Vedlejší podporované aktivity: nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu), demolice původního objektu, ve kterém probíhala výchova a vzdělávání dětí, a budov na pozemku objektu; pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení; pořízení herních prvků, úpravy venkovního prostranství (zeleň, hřiště a herní prvky), projektová dokumentace, EIA; zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), povinná publicita.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy 1 719 875 593 Kč.
 • Dotace je pro jednotlivé subjekty čerpána specifickým finančním poměrem a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu.
 • Minimální výše způsobilých výdajů činí 750 tis. Kč a maximální výše 60 mil. Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Území realizace celá ČR mimo území hl. m. Prahy.
 • Křížové financování není možné.
 • Datum zahájení projektu nejdříve 1. 1. 2014.
 • Datum ukončení realizace projektu 30. 09. 2018.
 • Nejsou podporovány opatření, které vedou k diskriminaci a segregaci skupin (např. romské děti, děti se sociálním či zdravotním znevýhodněním apod.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>