Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI

shutterstock_111368387.jpg
Share Button

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které navazují na Transevropskou dopravní síť. Realizace projektu možná na území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké a Ostravské aglomerace.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány od 23. 8. 2016 do 31. 12. 2019, 14:00.
  • Posunutí data z 31. 12. 2019 na 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

  • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Forma a výše podpory:

  • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
  • Míra podpory pro kraje a organizace zřizované kraji činí 90 % celkových způsobilých nákladů, pro organizace zakládané kraji 85 %.

Specifika a omezení:

  • Území realizace je prioritní regionální silniční síť na území aglomerací, vymezených v integrovaných strategiích ITI pro Pražskou metropolitní oblast mimo území hl. m. Prahy, Plzeňskou a Brněnskou metropolitní oblast, Olomouckou a Ostravskou aglomeraci.
  • V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území uvedených aglomerací, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku silnic za hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhjete nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>