Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

IROP Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty CLLD

projektova_dokumentace
Share Button

V této výzvě bude podporováno zpracování územních plánů nebo jejich změna. Změnu územního plánu je možné realizovat, jestliže její nutnost vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny. Dále bude podpora směřovat na zpracování regulačních plánů, které nenahrazují územní rozhodnutí, pořizovaných z vlastního podnětu obce.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 26. 8. 2016 do 31. 12. 2019.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita Územní plány:
  • a) Zpracování územních plánů.
  • b) Zpracování změn územních plánů.
 • Aktivita Regulační plány: Zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí.
 • Aktivita Územní studie – Zpracování územních studií:
  • a) Zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.
  • b) Zaměřených na řešení krajiny.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory činí 95 % celkových způsobilých nákladů.
 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2023.
 • V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „ÚZEMNÍ PLÁNY“, „REGULAČNÍ PLÁNY“ a „ÚZEMNÍ STUDIE“ z důvodu využívání odlišných hodnoticích kritérií. Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>