Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

IROP Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Share Button

Podpora rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družin a školních klubů, vzdělávacích a školících center a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

Příjem žádostí:

  • Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. 11. 2016 do 14. 4. 2017.

Příjemci podpory:

  • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných projektů:

  • Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč.
  • Míra podpory až 95 % celkových způsobilých nákladů dle typu žadatele.

Specifika a omezení:

  • Území realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Správní obvody obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenacházejí sociálně vyloučené lokality.
  • Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>