Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS 21 – IROP – Kvalitní sociální služby – III.

volunteers-2654004_960_720
Share Button

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2020, 11:30.

Příjemci podpory:

 • NNO, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, organizace zřizované nebo zakládané DSO, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb:
  • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
  • výstavba a stavební úpravy, s cílem transformovat pobytová zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
 • Rozvoj sociálních služeb:
  • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
  • výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
 • Rozvoj komunitních center:
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
  • nákup pozemků,budov a staveb,
  • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 9. 2022.
 • Terénní sociální služby v aktivitách Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center – území MAS (obec zahrnutá do MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.
 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>