Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – IROP – Obnova kulturního dědictví

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960
Share Button

Dotace pro vlastníky památek, které jsou národní kulturní památkou nebo památkou na indikativním seznamu pro zápis na seznam NKP k 1.1.2014.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 30. 03. 2020, 9:00:00 do 05. 05. 2020, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace a zatraktivnění:
  • Obnova památek.
  • Restaurování části památek a mobiliářů.
  • Odstraňování přístupových bariér.
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
  • Digitalizace památek a mobiliářů.
  • Obnova parků a zahrad u souboru památek.
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 105 263 Kč.
 • Míra podpory činí 95 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Celé území MAS definované v SCLLD.
 • Datum ukončení realizace projektu je 31. 08. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>