Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Sociální začleňování a služby

Multiracial Hands Surrounding the Earth Globe
Share Button

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a úpravu objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány a na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 05. 05. 2020, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Rozvoj komunitních center:
  • Obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita Rozvoj komunitních center:
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup pozemků, budov a staveb, vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0%.

Specifika a omezení:

 • Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • Datum ukončení realizace projektu je 31. 08. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>