Přeskočit na obsah

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko — Programový rámec PRV

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 02. 2022 do 10. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Spokojený občan — občanská vybavenost na venkově: 
  • a) veřejná prostranství v obcích,
  • b) mateřské a základní školy,
  • c) hasičské zbrojnice,
  • d) obchody pro obce,
  • e) vybrané kulturní památky,
  • f) kulturní a spolková zařízení vč. knihoven,
  • g) stezky,
  • h) muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 3 581 800 Kč.

Specifika a omezení:

 • 1 b) V případě, že mateřská/základní škola není zřízena obcí nebo svazkem obcí, případně příspěvkovou organizací těchto subjektů, je podpora poskytována pouze v režimu de minimis.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru