Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Dotace na stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblastech technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 4. 1. 2021, 8:00 do 10. 3. 2021, 13:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách:
  • stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
   • v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblastech technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
  • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání soc. vyloučeným osobám.
  • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.
  • Jako doplňkovou aktivitu je možné zahrnout zeleň v okolí budov a na budovách.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 3 962 605,45 Kč
 • Míra podpory činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD MAS Sokolovsko. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS Sokolovsko. Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>