Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Šumperský venkov Výzva č. 3 PRV

cesta
Share Button

Dotace má za cíl zvýšit environmentální a společenské funkce lesa s podporou činností využívajících společenský potenciál lesů, posílení rekreační funkce lesa.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: 01. 02. 2019 do 12. 03. 2019.

Příjemci podpory:

 • 1 Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
 • 4 Uskupení min. dvou subjektů, přičemž minimálně jeden , musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví  zemědělství nebo potravinářství, v případě lesnictví se jedná o subjekt hospodařící v lesích.  Každý musí splňovat  kategorii mikropodniku. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin a subjekt hospodařící v lesích.
 • 5 Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Zemědělská infrastruktura.
 • 2 Investice do nezemědělských činností.
 • 3 Lesní technologie, zpracování lesních produktů a jejich uvádění.
 • 4 Sdílení zařízení a zdrojů.
 • 5 Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a míst.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace 1 500 600 Kč.
 • 2 Celková alokace 7 935 000 Kč.
 • 3 Celková alokace 1 830 395 Kč.
 • 4 Celková alokace    510 000 Kč.
 • 5 Celková alokace     174 910 Kč.

Specifika a omezení:

 • 5 Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících definici místního trhu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>