Přeskočit na obsah

MAS Světovina – IROP – Sociální bydlení

Dotace na pořízení, výstavbu či rekonstrukci bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 9. 2021, 12:00 do 16. 10. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, obce, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální bydlení:
  • Pořízení, výstavba či rekonstrukce bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 756 849,13 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Území působnosti MAS Světovina, o.p.s. vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru