Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko vyhlásila 3. výzvu PRV

combine-harvester-1497358__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 8. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel (výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní vezpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • B Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • C Zemědělský podnikatel.
 • D Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Typy podporovaných projektů:

 • A Zemědělská produkce:
  • Podpora je zaměřena na hmotné i nehmotné investice týkající se zpracování (živočišné i rostlinné produkce), uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů, které zvyšují konkurenceschopnost místních zemědělských subjektů (například nákup technologií a techniky, pořízení mobilních strojů, peletovacích zařízení apod.). Ekologické zemědělství je moderní formou obhospodařování půdy, přispívá k lepším životním podmínkám chovaných zvířat, k ochraně životního prostředí a ke zvýšení biodiverzity prostředí.
 • B Investice do nezemědělských činností:
  • Investice na výstavby či rekonstrukce provozoven určených pro zakládání a rozvoj nezemědělské činnosti.
  • Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji nezemědělské činnosti.
 • C Investice do zemědělských podniků:
  • Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě – stavby, technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci.
  • Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
  • Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
 • D Rekreace v lesích:
  • Posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory.
  • Údržba lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Forma a výše podpory:

 • Typ výzvy A Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 3 290 000 Kč.
 • Typ výzvy B Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 21 036 750 Kč.
 • Typ výzvy C Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 3 648 716 Kč.
 • Typ výzvy D Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 3 640 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • U výzvy typu C nelze podpořit investice:
  • Pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu.
  • Investice pro obnovu nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů.
  • Pořizování kotlů na biomasu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>