Přeskočit na obsah

Město Jablonec nad Nisou — Dotace na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy 2

Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem a působících svojí činností v Jablonci nad Nisou, týkající se pravidelné celoroční činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18ti let.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. ledna 2022 do 9. února 2022 v 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky založené dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Jedná se především o materiální a sportovní vybavení oddílů; dopravu a cestovné na utkání,  závody, soustředění a soutěže; pronájmy sportovišť a sportovních zařízení; energie a provozní náklady za vlastní sportoviště a sportovní zařízení; náklady na trenéry a rozhodčí. Náklady související s realizací akcí.
  • Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem a působících svojí činností v Jablonci nad Nisou, týkající se pravidelné celoroční činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18ti let včetně podpory organizace a realizace sportovních a tělovýchovných akcí na území statutárního města Jablonec nad Nisou a okolí, které vycházejí z pravidelné celoroční činnosti sportovních a tělovýchovných organizací.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu  3 214 000 Kč.
  • Maximální výše podpory činí 80 %.

Specifika a omezení:

  • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel k tomuto dotačnímu programu: jedna žádost.
  • Příspěvkové organizace a společnosti zřízené či založené SMJN nejsou oprávněnými žadateli.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru