Přeskočit na obsah

Město Kosmonosy — Dotační program podpora aktivit pro děti a mládež

Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, nebo v oblasti vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. března 2022 do 25. března 2022.

Příjemci podpory:

 • Subjekty s trvalým bydlištěm, resp. s místem podnikání/sídlem v Kosmonosech a Horních Stakorech, které vyvíjejí činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, reprezentují město Kosmonosy nebo obec Horní Stakory a jejich činnost má v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání pro město Kosmonosy nebo obec Horní Stakory přínos.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, nebo v oblasti vzdělávání, a to především: 
  • a) organizace akcí pro děti a mládež – soutěží, olympiád, prezentací, přehlídek, výstav, besed, výletů, akademií,  dětských dnů a dalších podobných akcí pro děti a mládež , na území města Kosmonosy nebo obce Horní Stakory (v odůvodněných případech i mimo tato území)– žadatel musí být hlavním realizátorem, 
  • b) doprava a zajištění účasti dětí a mládeže na soutěžích, olympiádách, přehlídkách, výletech apod. — žadatel není hlavním realizátorem, 
  • c) na projekt, který není výše uvedený, ale jeho podpora bude doporučena Výborem pro školství, kulturu a sport Zastupitelstva města Kosmonosy.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na dotační program v roce 2022 bude stanoven v rámci rozpočtu města Kosmonosy částkou 200 000 Kč.
 • Jednotlivá dotace může dosáhnout výše maximálně 70 % celkových nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 •  Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem a organizační složky města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru