Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Varnsdorf – Dotační program pro rok 2022

kids-1448233__340
Share Button

Dotace na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a pro širokou veřejnost. slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života Ve městě, ke zvýšení vzdělávání a estetického cítění a jako účinná forma prevence kriminality.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 03. 01. 2022 do 31. 01. 2022 do 17.oo hod.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblasti a účel podpory:
  • a) kultura a vzdělávání – akce a činnost pro neorganizované děti a mládež, vzdělávací programy, festivaly
  • b) tělovýchova a sport – sportovní akce zaměřené především veřejnost a činnost subjektů, které nejsou zahrnuty v přímé Varnsdorf
  • c) sociální a zdravotní oblast – akce a činnost pro zdravotně postižené občany, seniory, aktivity protidrogové politiky, osvěta k prevenci kriminality
  • d) cestovní ruch – akce a činnost zaměřená na rozvoj cestovního ruchu ve městě, propagaci města.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Varnsdorf pro Dotační program města Varnsdorf pro rok 2022 činí 1 500 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Dotačního programu, maximálně však do výše 30 000 Kč na jeden projekt.
 • Žadatel musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních či jiných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • V  případě organizace sdružující sportovní oddíly jednotlivých sportovních disciplín, se počítají 2 žádosti za každý sportovní oddíl.
 • Jeden žadatel může podat maximálně 2 žádosti o dotaci.
 • Dotaci lze poskytnout maximálně na období od 01. 01. 2022 – 31. 1. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>