Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MF – 1. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví

klatovy-3235062__340
Share Button

Výzva je určena budoucím žadatelům o grant v rámci hlavní výzvy zaměřené na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví, kteří mají zájem realizovat svůj projekt ve spolupráci s partnerem/partnery z donorských států (Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska) a slouží pro usnadnění navázání bilaterální spolupráce v projektech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. července 2019 do 15. srpna 2019.

Příjemci podpory:

 • Jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace  a nestátní (nevládní) organizace/subjekt zřízená jako právnická osoba v ČR.
 • Mezinárodní organizace /subjekt či její agentura zřízená či působící v ČR.
 • Partneři z donorských států:
  • jakákoliv veřejná či soukromá, komerční či nekomerční organizace/subjekt, stejně jako nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v některém z donorských států,
  • mezinárodní organizace/subjekt či její agentura zřízená či působící v některém z donorských států,
  • samostatně výdělečně činné fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v některém z donorských států.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavební a nestavební úpravy a opravy nemovitých kulturních památek spočívající zejména v provádění konzervační obnovy, restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a restaurování, prezentace a zpřístupnění široké veřejnosti a využívání vhodnou formou.
 • Vytváření optimálního prostředí pro uložení a zajištění péče o movité kulturní památky, sbírky a knihovní fondy (zahrnující nezbytná stavební a zejména technická opatření), restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující jejich dlouhodobé uchování, veškeré činnosti směřující k jejich zpřístupnění a dalšímu využití (např. inovativními formami presentace, digitalizací, atd.).
 • Povinné zpřístupnění kulturního dědictví (v maximální možné míře) a jeho prezentace, tzn. dlouhodobé adekvátní využití vhodnou formou jako nedílná součást projektu:
 • v případě nemovitého kulturního dědictví se jedná o přístupnost pro širokou veřejnost (s využitím např. pro kulturní a vzdělávací aktivity, volnočasové aktivity, komunitní setkávání, inovativní způsoby prezentace kulturního dědictví, podnikání směřující k sociální soudržnosti, atd. ),
 • v případě movitého kulturního dědictví se jedná o přístupnost pro širokou veřejnost nebo přístupnost pro studijní účely vč. on-line přístupu k digitalizovanému kulturnímu dědictví.
 • Povinné zpracování a realizace podnikatelských strategií jako nedílná součást projektu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 18 764 705 EUR.
 • Výše grantu činí 200 000 EUR – 1 500 000 EUR.
 • Míra spolufinancování: Veřejné subjekty, neziskové organizace, církevní organizace 10 %. Soukromé subjekty 40 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 4. 2024.
 • Fyzické osoby nejsou způsobilými žadateli.
 • Podpora se netýká „Národních kulturních památek“ a „Památek UNESCO“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>