Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na uměleckou a kulturní kritiku

startup-594091__340
Share Button

Dotace na podporu směřující k posílení infrastruktury umělecké kritiky, sdílení znalostí, posilování kompetencí a dovedností a spolupráci v oblasti umělecké kritiky. Projekty mohou zahrnovat všechny umělecké oblasti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2020 uzávěrka byla prodloužena do 15. 4. 2020 (12:00 hod).

Příjemci podpory:

 • Jakákoliv veřejná či soukromá zisková či nezisková organizace/ subjekt a nestátní (nevládní) organizace, zřízená jako právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice.
 • Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby, poskytující služby a vykonávající aktivity v oblasti profesionální umělecké a kulturní kritiky, které mají minimálně 2 letou právní subjektivitu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o umělecké a kulturní kritice, jakými jsou např. laboratoře, semináře, diskuse, konference.
 • různé formy umělecké a kulturní kritiky, které zvyšují zájem o kulturní nabídku a o účast ve veřejné debatě týkající se významu a obsahu této nabídky.
 • Laboratoře, semináře a další vzdělávací akce posilující kompetence a dovednosti uměleckých kritiků v oblastech jakými jsou např. kritické myšlení a nové technologie.
 • Vzdělávací akce zaměřené na zvýšení manažerských kompetencí a dovedností v oblasti umělecké a kulturní kritiky, jakými jsou například nové obchodní modely.
 • Aktivity zaměřené na mezioborovou spolupráci.
 • Aktivity zaměřené na posílení spolupráce mezi různými aktéry (kulturní organizace, kritici, umělci, media, vzdělávací a akademická sféra),
 • Inovativní formy a formáty umělecké a kulturní kritiky, které mohou přitáhnout a zapojit do dialogu nové publikum.
 • Aktivity zaměřené na uměleckou a kulturní kritiku děl znevýhodněných skupin (především Romů, ale i dalších sociálních, etnických a kulturních menšin) nebo na ně zacílených.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 12 850 000 Kč.
 • Minimální výše grantu je 257 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 1 285 000 Kč.
 • Míra spolufinancování příjemcem grantu činí 10 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 4. 2024.
 • Fyzické osoby nejsou způsobilými partnery.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>