Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MK – Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění

literature-3091212__340
Share Button

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2020 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění, v oborech: literatura a výtvarné umění.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2020.

Příjemci podpory:

  • Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby – autory-umělce, v případě studijních stipendií také pro výkonné umělce a odborné pracovníky, působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti literatury a výtvarného umění.
  • Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných aktivit:

  • Tvůrčí stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely – tj. na tvůrčí uměleckou činnost nebo tvůrčí umělecký pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do 2 let s možností prodloužení nejdéle o 1 rok, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl.
  • Studijní stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely – tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti; výsledkem takového pobytu je především získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, případně i nastudování nebo vytvoření díla.

Forma a výše podpory:

  • Z tvůrčího i studijního stipendia je možné hradit jednak věcné náklady projektu, tj. náklady na materiál a služby, náklady na pronájem pracovních prostor včetně služeb, jízdní výdaje, výdaje na ubytování mimo domov (pokud prokazatelně souvisí s realizací projektu) a případné ostatní náklady (např. v případě zahraničního pobytu vízum či cestovní pojištění).
  • Dále je možné požadovat tzv. příspěvek na tvůrčí/ studijní činnost, který slouží k pokrytí běžných životních nákladů žadatele (např. nákladů na stravu, bydlení) po dobu realizace projektu.

Specifika a omezení:

  • Žádost o stipendium musí být podána vždy jen jedním žadatelem.
  • Žadatel nesmí být v době realizace projektu, na který je mu stipendium poskytováno, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice. (Žadatel nesmí být v době realizace projektu ani studentem doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice).
  • Žadatel o studijní stipendium nesmí v kalendářních letech, v nichž mu bude stipendium poskytováno (vypláceno), přesáhnout věk 35 let (tzn. den jeho 35. narozenin nesmí připadnout na rok, v němž mu bude poskytováno stipendium). Pro tvůrčí stipendia věkové omezení neplatí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>