Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MMR – Podpora nestátních neziskových organizací

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Dotace na obnovu značení turistických tras a certifikace dálkových turistických tras v ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 12. června 2019 a končí dnem 15. července 2019.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o státní dotaci může být nestátní nezisková organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, ústav, resp. zapsaný ústav.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci podpory udržitelného rozvoje cestovního ruchu budou podporovány následující aktivity:
  • Obnova značení turistických tras a certifikace dálkových turistických tras v ČR.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků 8 mil. Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových uznatelných nákladů schváleného projektu.
 • V odůvodněných případech může ústřední orgán rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu.
 • Minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace nesmí z dotačních prostředků poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám,  pokud se nejedná o úhradu  nákladů, spojených s realizací  projektovaných  činností,  na  které  byly  prostředky  použity. Zároveň  odpovídá  za  vyloučení  střetu  zájmů.  Dotaci  nelze  použít  k  financování podnikatelských aktivit.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Jitka Hošková napsal:

  Dobrý den,
  naše nezisková organizace hledá prostředky na vybudování naučné stezky v regionu, kde podobná věc zcela chybí, myslíte, že by šel na toto využít tento program?
  Děkuji za odpověď
  Hošková

  • Dobrý den, paní Hošková,

   pro Vás relevantní by byla pouze 4. oblast podpory této výzvy, a to Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni. Oblast je však zaměřena na zmírňování sociálních disparit, což se s Vaším záměrem bohužel příliš neshoduje. V minulém programovém období dotační prostředky na tuto oblast putovaly zejména z regionálních operačních programů. Nyní jiná vhodná výzva otevřena není.

   S pozdravem, RB

 2. Daniela Ballová napsal:

  Dobrý den,
  hledám zdroje pro vybudování vzdělávací, výukového a volnočasového místa pro rodinu plus alternativní školky podle Montessori pedagogiky (rekonstrukce prostor a nákup vybavení). Je možné žádat v rámci této výzvy – jako aktivity podporující místní rozvoj? Případně jinak?
  Děkuji Daniela

  • Dobrý den, paní Ballová,

   myslím si, že tato výzva pro Vás není úplně vhodná, jelikož se týká podpory pouze uvedených projektů. Spíše bych se zaměřila na státní podpory MŠMT ČR anebo na různé nadace. Pro neziskové organizace se nabízí vícero titulů.

   V případě dalších dotazů se můžete na mě obrátit.

   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>