Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Dotace na specifický vysokoškolský výzkum

study-2053811_960_720
Share Button

Dotace na specifický vysokoškolský výzkum z prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva ve prospěch výzkumné organizace zapsané v seznamu výzkumných organizací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. prosince 2020.

Příjemci podpory:

 • Organizace zapsané v seznamu výzkumných organizací, která je:
  • a) veřejnou vysokou školou,
  • b) soukromou vysokou školou,
  • c) státní vysokou školou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace může být poskytnuta oprávněnému žadateli, který:
 • a) v roce 2021 uskutečňuje doktorský studijní program nebo magisterský studijní program,
 • b) do 30. listopadu 2020 stanovil a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnil zásady studentské grantové soutěže,
 • c) zásady studentské grantové soutěže splňují kritéria podle článku 3 písm. c) pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum2,
 • d) k žádosti o poskytnutí dotace přiložil čestné prohlášení, že dotaci použije výhradně na:
  • úhradu způsobilých nákladů studentských projektů jím vybraných ve studentské grantové soutěži, úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí, nejvýše však do výše 10 % poskytnuté podpory,
  • úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků, nejvýše však do výše 2,5 % poskytnuté podpory.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy činí 1 165 308 000 Kč.
 • Minimální výše dotace pro jednoho oprávněného žadatele je 100 000 Kč.
 • Výše dotace se stanoví jako procentní podíl oprávněného žadatele o dotaci, který splnil podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje v neinvestičních prostředcích. Po vydání rozhodnutí může příjemce dotace písemně požádat ministerstvo o poskytnutí dotace zcela nebo zčásti v kapitálových prostředcích. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do 31. května 2021 a lze ji podat pouze jednou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>