Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZd ČR Program „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotace na projekty podporující zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a zdravému životnímu stylu a jejich posilování a podporu ve společnosti prostřednictvím realizace projektů.

Příjem žádostí:

 • Konečný termín pro podání Žádostí o poskytnutí státní dotace je 30. 9. 2016.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace – spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti.
 • Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví (projekty pouze na činnosti, které nejsou činnostmi danými zákonem nebo statutem či jiným zakladatelským dokumentem žadatele).
 • Organizace zřízené územním samosprávným celkem.
 • Ostatní nestátní organizace, tzn. i další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují a to výhradně na tyto účely.
 • Organizace v působnosti jiných resortů než MZ (např. veřejné vysoké školy).
 • Ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program „Péče o děti a dorost“
  • Systémová prevence dětských úrazů při sportovních a volnočasových aktivitách – cílem projektů s tímto zaměřením je prevence úrazů dětí a mladistvých při různých typech sportů, ale i při trávení volného neorganizovaného času.
  • Systémová podpora správné výživy kojenců a matek - projekty budou zaměřeny na podporu kojení a na racionální výživu kojenců, malých dětí a jejich matek.  Pro tyto projekty neplatí podmínka, aby podstatnou část projektu tvořily vlastní aktivity dětí.
 • Program „Prevence kriminality“
  • Bezpečná komunita – projekty budou podporovat komunitní programy zaměřené jak na identifikaci rizikových a protektivních faktorů rizikového chování dětí a mladistvých, tak na tvorbu a realizaci systémové prevence založené na eliminaci rizikových faktorů a podpoře protektivních faktorů v komunitě.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se všem typům předkládajících organizací poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí tedy činit minimálně 30 %.

Specifika a omezení:

 • Nebudou podporovány projekty zaměřené na primární prevenci užívání návykových látek, na prevenci užívání tabáku a alkoholu.
 • Jedna organizace může předložit i více projektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>