Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Stáže pro mladé

Projekt Stáže pro mladé funguje na obdobném principu jako Stáže ve firmách. Nabízí firmám zaučení studentů formou stáže. Příspěvek se skládá z nákladů na provoz kanceláře a z ušlé mzdy mentora. Stáže pro mladé mají ale přesněji definovanou cílovou skupinu: studenty posledních ročníků středních i vysokých škol. Projekt Stáže pro mladé chce složitou situaci absolventů zlepšit, proto motivuje firmy, aby studenty zaměstnali ještě během studia. V rámci projektu jsou podporovány praxe ve vybraných oborech, kde jsou praktické zkušenosti pro budoucí uplatnění zásadní. Stáže pro mladé proto nabízí dotace praxí v administrativě, ekonomii a marketingu, IT, stavebnictví a strojírenství. V průběhu stáže se každému studentovi věnuje zkušený mentor z řad firemních zaměstnanců, který stážistu jednak seznamuje s běžným chodem firmy a s firemním prostředím, především však praktikantovi předává cenné rady, zadává úkoly a také hodnotí kvalitu odvedené práce.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Realizace projektu probíhá do listopadu 2015.

Podmínky stáží:

 • Maximální délka stáží je 300 hodin po dobu 1 – 4 měsíců, míra úvazku je dána domluvou mezi poskytovatelem stáže a konkrétním vybraným uchazečem. Výhodou projektu je motivace stážistů, která je dána nejen chutí získat nové zkušenosti, ale také mzdou, která odpovídá běžnému brigádnickému výdělku (60 Kč/hod. hrubého). Stážistova mzda však nebude pro poskytovatele stáží zátěží – plat i náklady na stáž v podobě odpovídající refundace platu mentora budou firmám uhrazeny z finančních prostředků projektu na konci stáže, a to v rámci režimu podpory „de minimis“. Výše příspěvku samotným firmám se značně liší dle délky a povahy stáže, maximální hodinové refundace mzdy se pak pohybují mezi 200 a 250 korunami.

Proč se zapojit do projektu jako poskytovatel?

 • Možnost zaměstnat studenta z oboru na dobu 1 až 4 měsíců v rozsahu 50 až 300 hodin.
 • Příležitost „odzkoušet“ si možného budoucího zaměstnance.
 • Mzda stážisty i náklady na stáž budou Vaší společnosti uhrazeny z finančních prostředků projektu.

Podmínky poskytování stáže:

 • Podmínkou je zajištění zkušeného mentora z řad firemních zaměstnanců a vytvoření odpovídajících podmínek pro průběh stáže.
 • Náklady na stáž budou hrazeny v režimu „de minimis“.
 • Existence firmy minimálně 6 měsíců.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

 • Pro více informací se prosím obraťte na infolinku 777 492 495 (každý pracovní den od 9 do 16 hodin).
Další aktuality >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.
Loading...
Loading...