Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Stáže ve firmách

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí nabízí skvělou příležitost pro firmy i ty, kteří si chtějí prohloubit vzdělání a získat cenné zkušenosti. Stáže ve firmách umožňují širokému spektru zájemců – například nezaměstnaným, čerstvým absolventům či rodičům po rodičovské dovolené – získat potřebnou praxi, která bývá potenciálními zaměstnavateli velmi často požadována. Poskytovatelem takovéto stáže může být osoba samostatně výdělečně činná či firma se sídlem v České republice, která je schopná zajistit pro stážistu mentora s odpovídajícími pracovními zkušenostmi.

Kdy můžete žádat o dotaci:

  • Projekt má dlouhodobější ráz a měl by být ukončen na podzim roku 2014.

Výše podpory:

  • V rámci programu jsou poskytovatelům stáží propláceny fixní náklady, které při přípravě pozice stážisty vznikají a stážista tak nebude pro poskytovatele představovat zátěž ale přínos. Celkové hrazené náklady se liší dle jednotlivých pozic (tzv. šablon stáže) a délky úvazku. Například na pozici Asistenta manažera projektu, který je zapojen do programu po dobu 2 až 4 měsíců, může poskytovatel získat příspěvek na realizaci stáže až ve výši 100 tis. Kč. Výše příspěvků se liší také dle míry odbornosti, maximálně je pak možno získat přibližně 150 tis. Kč.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

  • Pro více informací se prosím obraťte na infolinku 601 384 844.
Další aktuality >

Kontakt

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.
Loading...
Loading...