Přeskočit na obsah

MZe — 8.F. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže

Účelem tohoto DP je podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podány u dotačního podprogramu 8.F.c. a 8.F.d. od 01. 10. 2023 do 31. 10. 2023, kdy podání Žádosti vždy musí předcházet před podáním Formuláře.

Příjemci podpory:

 • Chovatel prasat podnikající.
 • Chovatel drůbeže podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.
 • Podpora chovatele na částečnou úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním preventivních opatření dle PPO, zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti: 
  • k tlumení původce nákazy – salmonelózy, campylobakteriózy drůbeže;
  • preventivní opatření proti zavlečení aviární influenzy.
 • Dotační podprogram: 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti.
 • Podpora chovatelům prasat na částečnou úhradu nákladů na úkony provedené formou služeb nebo vlastními silami spojené s prováděním opatření zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat s cílem zvýšení biologické bezpečnosti ve stájích určených pro vyjmenované kategorie prasat: 
  • Kategorie A selata – od odstavu do 25 kg živé hmotnosti, jejichž otec je zapsán v ústředním registru plemeníků.
  • Kategorie B plemenné prasničky a kanečci ve věku do 8 měsíců, jejichž otec je zapsán v ústředním registru plemeníků.
  • Kategorie C prasnice základního stáda.

Forma a výše podpory:

 • Do 100 % prokázaných způsobilých nákladů pro příslušnou kategorii drůbeže, maximálně však u kategorie drůbeže A do 70 Kč/m2, kategorie drůbeže B do 90 Kč/m2, kategorie drůbeže C do 150 Kč/m2.
 • Do 100 % prokázaných způsobilých nákladů, maximálně však do 1 000 Kč za 1 ozdravené ustájovací místo pro vyjmenované kategorie prasat, kdy: 
  • pro úkony (I., II., III., V. a VI.) provedené formou služeb, případně vlastními silami je maximální výše limitu stanovena do 750 Kč za 1 ozdravené ustájovací místo;
  • pro úkony (IV., VII. a VIII.) provedené pouze formou služeb je maximální limit stanoven jako rozdíl mezi maximálním možným limitem za 1 ozdravené ustájovací místo (tedy 1 000 Kč) a částkou zjištěnou v předchozím bodě.

Specifika a omezení:

 • 8.F.   Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.
 • Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny.
 • Podpora v rámci tohoto programu se neposkytuje na investiční akce ze strany žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru