Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe – Program rozvoje venkova – 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

shutterstock_127446179.jpg
Share Button

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 7. 4. 2020 8:00 hodin do 28. 4. 2020 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského podnikatele nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu jednoho ze spolupracujících subjektů, tj. žadatele.
  • a) Zemědělský podnikatel.
  • b) Obec nebo dobrovolný svazek obcí.
  • c) Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu.
  • d) Nevládní neziskové organizace.
  • e) Podnikatelský subjekt.
  • f) Obchod s potravinami, splňující definici mikropodniku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výdaje na spolupráci:
  • Výdaje na propagační činnosti 7 KDŘ nebo místního trhu (výdaje spojené s propagací v médiích, výdaje na tisk letáků, plakátů, reklamní tabule).
 • Přímé investiční výdaje na konkrétní projekt spolupráce:
  • Pořízení technologií, zařízení a vybavení související se společným prodejem o vybavení prodejny o pořízení prodejního stánku o vybavení tržiště o investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů (nákup dopravních prostředků určených pro osobní přepravu není způsobilý) o pojízdné prodejny.
  • Nová výstavba či modernizace nemovitého majetku v souvislosti s provozováním KDŘ či místního trhu (včetně technologií, nezbytného zázemí pro zaměstnance – šatny, sociální zařízení).
  • Investiční náklady na pořízení e-shopu v souvislosti s projektem (jen pořízení počítačového hardware a software).

Forma a výše podpory:

 • V případě výdajů na spolupráci činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • V případě přímých výdajů na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce výše dotace činí:
  • 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky.
  • 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky.
  • 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 50 000 Kč (včetně) a maximálně 6 000 000 Kč (včetně).

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>