Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe- PRV 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Share Button

Dotaci na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

 Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti od 15. 6. 2021, 8:00 hodin do 13. 7. 2021, 18:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • a) Zemědělský podnikatel.
 • b) Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv.
 • d) Zemědělský podnikatel.
  • výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který je velkým podnikem. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • nebo výrobce krmiv, který je velkým podnikem. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

 Typy podporovaných projektů:

 • Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:
  • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů),
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu),
  • investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod,
  • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů,
  • investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, prodejní automaty, vybavení prodejen), investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek (počítačový hardware a software),
  • dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv,
  • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

 Forma a výše podpory:

 • Výše dotace činí:
  • 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
  • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000 Kč včetně do 75 000 000 Kč včetně.

 Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>