Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe- PRV 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Share Button

Dotaci na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

 Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti od 14. července 2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • a) Zemědělské podniky MSP.
 • b) Zpracovatelské podniky MSP + zemědělské podniky velké.
 • d) Zpracovatelské podniky velké.
  • a) Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku a jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání Žádosti o dotaci činil 45 % a více.
  • b) Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. nebo zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který je velkým podnikem a jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání Žádosti o dotaci činil 45 % a více.
  • d) Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který je velkým podnikem. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,nebo výrobce krmiv, který je velkým podnikem. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

 Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů).
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu).
 • Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod.
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů.
 • Investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, dopravní prostředky pro dovoz ke konečnému spotřebiteli).
 • Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

 Forma a výše podpory:

 • Výše dotace činí:
  • 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
  • Příspěvek EZFRV činí u záměru b) 49,5 % veřejných zdrojů, u záměru a) a d) 0 % veřejných zdrojů.
  • Příspěvek ČR činí u záměru b) 50,5 % veřejných zdrojů, u záměru a) a d) 100 % veřejných zdrojů.
  • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000 Kč včetně do 30 000 000 Kč včetně u záměrů a) a b), do 75 000 000 Kč včetně u záměru d).

 Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>