Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŽP – Výzva programu na podporu koordinačních projektů NNO pro rok 2021 – Podprogram B

nature-3289812__340
Share Button

Účelem výběrového dotačního řízení v Podprogramu B je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. listopadu 2020.

Příjemci podpory:

  • Spolky podle ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi.
  • Podpora je tedy určena na realizaci projektu, jehož cílem je rozdělení finančních prostředků na dílčí projekty na základě výběrového řízení.
  • Žadatel přitom musí ve své žádosti o dotaci prokázat, že je schopen odborně posoudit žádosti o podporu projektů od menších NNO a administrativně zajistit podmínky pro čerpání dotace ze státního rozpočtu dané příslušnými právními normami.
  • Žadatel musí v předloženém projektu uvést konkrétní témata projektů , která bude ze svěřených finančních prostředků financovat.

Forma a výše podpory:

  • B – Téma I. Koordinace projektů na podporu biodiverzity – maximální výše dotace 3 000 tis. Kč.
  • B – Téma II. Koordinace podpory pozemkových spolků – maximální výše dotace 2 000 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • U tématu I – Koordinace projektů na podporu biodiverzity je podmínkou účasti zajištěná spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR . Spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zahrnuje aktivní zapojení AOPK ČR do celého projektu (i do výběru a kontroly všech dílčích projektů). Forma a způsob zajištění spolupráce musí být specifikovány v předloženém projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>