Přeskočit na obsah

Nadace OSF — Grantová výzva Mediální vzdělávání v knihovnách

Cílem tohoto programu je rozvíjet knihovny tak, aby byly aktivním a úběžníkem čtenářské, informační, digitální a zejména mediální gramotnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. září 2021 ve 12:00.

Příjemci podpory:

 • Veřejná knihovna.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora knihoven určená na: 
  • pořádání akcí pro veřejnost v knihovnách, které rozvíjí mediální gramotnost, kritické myšlení a s tím související práci s informacemi a mediálními obsahy – osobní setkání s účastníky je preferováno s ohledem na komunitní funkci knihoven, budování osobních vazeb a získávání zpětné vazby; akce v online podobě jsou možné zejména v případě nepříznivé epidemiologické situace či z důvodu efektivnějšího zapojení zvolených cílových skupin.
 • Část grantu lze použít na: 
  • rozvoj digitálního zázemí v knihovnách – například pořízení digitálních nástrojů (aplikací, technologií, aktualizace webu, licencí na ZOOM apod.), které knihovnám umožní či usnadní pořádat aktivity podporující rozvoj mediální gramotnosti,
  • vzdělávání knihovnic a knihovníků v oblasti mediální, informační a digitální gramotnosti.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na výzvu v roce 2021: 850 000 Kč.
 • Výše grantu: 10 000 – 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílovou skupinou akcí pro veřejnost může být široká veřejnost zahrnující dospělé, seniory, rodiče na mateřské/rodičovské i děti a studenti všech stupňů škol.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru