Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Nemovitosti – Výzva III.

shutterstock_50572087.jpg
Share Button

Dotace na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání mohou získat malé a střední podniky.

Příjem žádostí:

 • Příjem Žádostí o podporu probíhá od 22. 10. 2018 (10:00) do 22. 5. 2019 (10:00).

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky, které prokáží vlastnická práva k nemovitosti a zároveň budou po ukončení realizace projektu jejím uživatelem.
 • Podnikatelským subjektem podnikajícím nebo plánujícím podnikání v ekonomických činnostech uvedených v seznamu CZ NACE.
 • Demonstrativní výčet typů podporovaných právních norem:
  • akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového), odštěpný závod zahraniční právnické osoby, podnikající fyzická osoba tuzemská, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1).
 • Dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.
 • Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).

Forma a výše podpory:

 • Pro region Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad.
 • Maximální výše podpory pro malý podnik je 45 %.
 • Maximální výše podpory pro střední podnik je 35 %.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.
Velikost plochy  Maximální výše dotace na jednotku 
Rekonstrukce objektu min. 500 m2
podlahové plochy
po realizaci
Projektu
1.500,- Kč/m3 obestavěného prostoru – pokud je
průměrná světlá výška místností objektu nad 6 m
3.000,- Kč/m3 obestavěného prostoru – pokud je
průměrná světlá výška místností objektu pod 6 m

Specifika a omezení:

 • Skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Nechte si nezávazně posoudit svůj projektový záměr

Vyplňte tento krátký formulář a naši specialisté se vám ozvou
Můžete také zdarma zavolat na naší zelenou linku 800 44 33 00

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>