Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

NPŽP – výzva 11/2019: Ekomobilita

tesla-1738969__340
Share Button

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 2. 2020 do 31. 10. 2020 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Státní příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, společnosti vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky, spolky, v jejichž nejvyšším orgánu mají rozhodovací většinu územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelé z řad územně samosprávných celků jmenují nadpoloviční rozhodovací většinu členů správní rady, a ústavy, ve kterých je rozhodovací většina členů správní rady jmenována územními samosprávnými celky. Podmínku, že společnost je vlastněná z více než 50 % ÚSC je nutné splnit od podání žádosti až po celou dobu udržitelnosti projektu. V případě jejího porušení se postupuje dle kapitoly 14.7.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je nákup nových vozidel1 do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:
  • CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy i pro kombinaci s ostatními palivy);
  • plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;
  • hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;
  • elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
   • BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
   • EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).
 • V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem vozidel ve smyslu předchozího odstavce, je možné podpořit i náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel, tzv. smart wallboxy. Technická specifikace dobíjecích stanic:
  • připojení na 3f rozvod 400V/50Hz s možností připojení 1f (230V/50Hz);
  • zásuvka nebo zástrčka dle normy ČSN EN 62196-2 upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud;
  • umožnění nastavení výkonu nabíjecí stanice pevně nebo v reálném čase v závislosti na volném příkonu;
  • stanice má možnost změny výkonu založené externím nebo interním řídicím systémem např. HDO, FVE, load management apod.;
  • minimální nabíjecí výkon této stanice je větší než 3,7kW,
  • nabíjecí stanice umožňuje vzdálenou uživatelskou správu;
  • nabíjecí stanice zaznamená energii dodanou do vozidla, začátek a konec nabíjecího cyklu nebo jeho ukončení;
  • nabíjecí stanici splňuje požadavky pro připojení do elektrické sítě dle ČSN a souvisejících norem.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory na jednotlivá vozidla a dobíjecí stanice je stanovena fixní částkou dle tabulky č. 1., maximálně však 40 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Období realizace: Vozidla musí být pořízena nejpozději do 17. 12. 2021.
 • Předmětem podpory nejsou elektromobily, plug-in hybridy a hybridy, které využívají hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>