Přeskočit na obsah

Obec Chvalíkovice — Dotační program Ministerstva kultury ČR

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 1. 2023 do 28. 2. 2023 do 13.00 hodin

Příjemci podpory:

  • Vlastník kulturní památky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Forma a výše podpory:

  • Minimální podíl vlastníka kulturní památky je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
  • Minimální výše příspěvku je 50 000 Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro příslušnou obec s rozšířenou působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky.

Specifika a omezení:

  • Územní obvod obce s rozšířenou působností Opava.
  • Příjemce dotace musí ukončit fyzickou realizaci projektu včetně odevzdání jeho vyúčtování podle podmínek vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem kultury České republiky, nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru