Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP Doprava Výzva č. 80 – SC 2.3 – ITS ve městech

shutterstock_154444874.jpg
Share Button

Výzva je určena především na rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 2. 2020 do 30. 10. 2020.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti.
 • Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.).
 • Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci související infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy:
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 483 000 000 Kč.
  • Národní spolufinancování (vlastní zdroje žadatele): 85 235 295 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Příspěvek Unie – max. 85 % ze způsobilých výdajů.
  • Národní spolufinancování – min. 15 % ze způsobilých výdajů.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu musí být nižší než je hranice tzv. velkého projektu dle čl. 100 Nařízení EU č. 1303/2013 (tj. 75 mil. EUR).
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu.
 • Cílové území: Města ČR nad 40 tisíc obyvatel (k 1.1.2016), která leží na územích zahrnutých v integrovaných strategiích ITI nebo IPRÚ, přičemž projekty nemusí být povinně součástí těchto strategií.
 • Jedná se konkrétně o následující města: Hlavní město Praha, Kladno Plzeň Brno Olomouc, Přerov, Prostějov Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Opava Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most, Děčín Hradec Králové, Pardubice Zlín Jihlava České Budějovice Liberec, Jablonec nad Nisou Karlovy Vary Mladá Boleslav.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>