Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK – II. výzva Technologie – ITI (Ostrava)

shutterstock_155865776.jpg
Share Button

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souladu se strategií společnosti digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat: od 22. 10. 2019 v 10:00 do 22. 10. 2020 v 10:00.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého či středního podniku.
  • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku.
  • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku.
  • Veřejná obchodní společnost – v.o.s.
  • Společnost s ručením omezeným – s.r.o.
  • Komanditní společnost – k.s.
  • Akciová společnost – a.s.
  • Družstvo (vyjma Bytového družstva).
  • Evropská společnost.
  • Evropská družstevní společnost.
  • Analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovány budou projekty, které předloží strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika atd..
 • V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území ITI ostravské aglomerace.
 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost (aktivní žádost je taková žádost, která je podaná ke kontrole a zároveň není zamítnutá nebo odstoupená).
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 12. 2022, nerozhodne-li poskytovatel jinak. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>