Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PIK – Obnovitelné zdroje energie V

shutterstock_154072118.jpg
Share Button

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude od 2. 9. 2019, 14:00 do 31. 3. 2020, 23:59:59.
  • Příjem žádostí bude prodloužen do 30. 6. 2020.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelský subjekt; malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/201414; včetně zemědělských podnikatelů u aktivity vyvedení tepla/bioplynu ze stávajících BPS (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství), podnikatelů v potravinářství a maloobchodu.
 • Podnikající fyzická nebo právnická osoba, musí se jednat o osoby s přiděleným IČO či obdobným identifikačním číslem jiného státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Výstavba větrných elektráren,
 • b) instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel,
 • c) instalace solárních termických systémů,
 • d) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
 • e) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • f) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • g) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR.
 • V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic – aktivita d) – vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:
  • a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  • b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
 • V případě opatření týkající se podporovaných aktivit a), b), c), e), f) a g) – VTE, TČ, termické solární systémy, KVET z biomasy, výtopen z biomasy a MVE:
  • a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
  • b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
 • V případě ostatních aktivit je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše plánované alokace dané aktivity viz níže.
  • Každá podporovaná aktivita má svou limitní alokaci a projekty se budou zařazovat do pořadníku pro přidělení dotace podle data a času prvního podání žádosti o podporu v MS2014+ (žádost o podporu zaregistrována):
  • V podporované aktivitě a) – VTE, limitně do výše 400 mil. Kč.
  • V podporované aktivitě b) – TČ, limitně do výše 30 mil. Kč.
  • V podporované aktivitě c) - termické solární systémy, limitně do výše 30 mil. Kč.
  • V podporované aktivitě d) – vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 25 mil. Kč.
  • V podporované aktivitě e) – KVET z biomasy, limitně do výše 75 mil. Kč .
  • V podporované aktivitě f) – výtopen z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč.
  • V podporované aktivitě g) – MVE, limitně do výše 30 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. JUDr. Josef Gehringer napsal:

  Dobrý den, vztahuje se dotace i na výstavbu FVE s bateriovým úložištěm vyrobené elektrické energie a s následnou distribucí takto vyrobené el. energie.

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   v rámci programu OZE jsou podporovány pouze:
   a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa
   spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem
   využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
   b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
   c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
   d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

   V rámci programu Úspory energie je podporována instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (i fotovoltaické systémy).

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.
   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>