Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PIK Potenciál – Výzva V.

výzkum 1
Share Button

Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, na rozšíření vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj.

Příjem žádostí:

 • Příjem Žádostí o podporu probíhá od 1. 10. 2018 (12:00:00) do 15. 1. 2019 (23:59:59).

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky, typy podporovaných právních forem.
 • Velké podniky pouze za předpokladu:
  • 1. projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065).
  • 2. hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. V tomto případě je nutné, aby společně podaný projekt obsahoval specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele – VP spolupracovat s MSP na realizaci tohoto projektu. VP může v tomto případě pokrýt všechny náklady projektu infrastruktury výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Podmínkou přímé spolupráce je závazek MSP využívat minimálně z 30 % strojního času pořízenou infrastrukturu po dobu udržitelnosti projektu (5 let).

Typy podporovaných projektů:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Forma a výše podpory:

 • Maximální intenzita veřejné podpory nesmí v případě poskytnutí dotace přesáhnout 50 % z celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).
 • Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu; pro ověření bude žadatel používat přílohu výzvy s názvem „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Nechte si nezávazně posoudit svůj projektový záměr

Vyplňte tento krátký formulář a naši specialisté se vám ozvou
Můžete také zavolat na naší zelenou linku

800 44 33 00


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>