Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK Potenciál – Výzva VII.

výzkum 1
Share Button

Dotace na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Příjem žádostí:

  • Příjem Žádostí o podporu probíhá od  4. září 2020, 8:00:00 do 23. listopadu 2020, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Malé a střední podniky a velké podniky. Žadatelem/příjemcem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Typy podporovaných projektů:

  • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR, mimo NUTS II Praha.
  • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).
  • Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu; pro ověření bude žadatel používat přílohu výzvy s názvem „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>