Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PIK – Služby infrastruktury – Výzva VI

shutterstock_151216508.jpg
Share Button

Hlavním cílem programu je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 29. 3. 2019, 8:00:00 do 30. 6. 2019, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Malé, střední podniky i velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem.
  • Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Akciová společnost, Ústav, Družstvo, Státní podnik, Národní podnik, Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, Státní příspěvková organizace ze zákona, Veřejnoprávní instituce, Vysoká škola (veřejná, státní), Veřejná výzkumná instituce, Komora (hospodářská, agrární,) Zájmové sdružení právnických osob, Dobrovolný svazek obcí, Obec, Město, Kraj, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost,Evropská družstevní společnost, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Odštěpný závod.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Poskytování služeb inovačním podnikům – MSP:
  • strategické řízení a management inovací; strategické poradenství při vstupu na nové trhy; ochrany a využití práv duševního vlastnictví; navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce; komercializace výsledků výzkumu; přístupu ke kapitálu; validace podnikatelského modelu; rozvoj řízení procesů ve firmě; vedení zaměstnanců; obchodní a marketingové strategie; poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů.
 • b) Provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis:
  • Jedná se o provozování již vybudovaného Vědeckotechnologického parku, Podnikatelského inkubátoru, Inovačního centra.
 • c) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií:
  • Jedná se o aktivity rozšíření již existující inovační infrastruktury (VTP/PI), avšak případné stavební práce nesmí zasahovat/změnit, ohrozit závazný ukazatel a cílové aktivity původního projektu.
 • d) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury2 v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Forma a výše podpory:

 • V případě aktivity a):
  • minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč na projekt příjemce.
  • minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč na služby pro konečného příjemce – konkrétního MSP.
 • V případě aktivit b), c), d):
  • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce.
  • 5 – 100 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce.
 • Míra podpory:
 • V případě aktivity a):
  • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP) – uživatelů poradenských služeb.
  • 100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce.
 • V případě aktivit b), c), d):
  • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel/příjemce o podporu (1 IČ) je v této výzvě v rámci podporované aktivity A oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel/příjemce).
 • Každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě v rámci podporovaných aktivit B, C a D oprávněn předložit maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní žádosti o podporu, ve kterých vystupuje jako příjemce).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>